Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Opis wykonanych przedsięwzięć

 

Podsumowanie roku 2011 z realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

W 2011 roku zostały zrealizowane wszystkie zadania zgłoszone we wnioskach w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz odgrywa pozytywną rolę w ożywieniu naszych  środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Puchaczów w 2011r. wynosiła 378.664,00 zł.

Wydatkowano kwotę  357.737,32 zł z funduszy sołeckich i kwotę 205.433,71 zł dofinansowano z budżetu Gminy. Razem wydatkowano na potrzeby funduszu sołeckiego kwotę  563.171,03 zł.Opis wykonanych w 2011 r. przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa:


Sołectwo Albertów:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 25.609,00 zł

1.Wymiana podłogi w budynku wielofunkcyjnym –plan 25.609,00 zł
Został wykonany remont budynku wielofunkcyjnego w Albertowie, który polegał na wymianie okładzin podłogowych - w sali ułożone zostały panele, a w pozostałej części budynku wiejskiego terakota. Wymiana podłóg w budynku wielofunkcyjnym była również  współfinansowana ze środków budżetu Gminy Puchaczów, dzięki czemu wykonano całościową inwestycje  jaka były zaplanowana do wykonania.
Realizacja w/w inwestycji wpłynęła na  podniesienie standardów, poprawę estetyki, funkcjonalności budynku i tym samym przyczyniło się do większej liczby osób korzystających z nich i możliwości organizacji imprez okolicznościowych i kulturowych przez mieszkańców danego sołectw.
Całkowity koszt zadania: 46.418,36 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 25.609,00 zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 20.809,36 zł


Sołectwo Bogdanka:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 19.118 zł

1.Budowa chodnika przy drodze gminnej od szkoły -  plan 19.118 zł
Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze gminnej
w miejscowości Bogdanka.
Całkowity koszt zadania: 7.564,50 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 7.564,50zł


Sołectwo Brzeziny:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 22.452,00 zł

1.Zakup placu zabaw – plan 15.000,00 zł

Dzięki środkom funduszu został przygotowany teren pod plac zabaw i zakupiono nowoczesne urządzenia zabawowe, które swoim wyglądem i formą doskonale wkomponowują się w estetykę otoczenia. Plac zabaw zostały zamontowany w głównym punkcie w  miejscowości Brzeziny, który jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i mieszkańców. Dzięki placu zabaw maluchy zyskały piękne miejsce do zabaw i integracji. Jest to miejsce w którym rodziny czynnie spędzają czas, służy rozwojowi najmłodszych  oraz całych rodzin danego sołectwa. Należy podkreślić, iż zamontowany plac zabaw posiada wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa oraz regulamin korzystania z placu zabaw.
Całkowity koszt zadania: 14.999,85 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 14.999,85 zł

2.Wyposażenie zaplecza kuchennego – plan 7.452,00 zł
Zostały zakupione artykuły gastronomiczne (szafa chłodnicza i maszynka) do wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku wiejskim w Brzezinach.
Inwestowanie w rozwój budynków wiejskich z terenu naszej gminy jest zaplanowanym działaniem, mającym na celu podniesienie standardu tych obiektów, a tym samym przyczynia się do możliwości organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców danego sołectwa.
Całkowity koszt zadania: 7.451,99 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 7.451,99zł


Sołectwo Kolonia Ciechanki:
Przyznanie środki funduszu sołeckiego: 16.895,00 zł

1.Utwardzenie placu przy budynku OSP – plan 12.000,00 zł
Zostało wykonane utwardzenie placu z kostki brukowej o łącznej powierzchni 171,50m² przy budynku OSP w Kolonii Ciechanki. Powyższe przedsięwzięcie było również współfinansowane ze środków budżetu Gminy. Realizacja powyższego zadania spowodowała poprawę estetyki i udogodniła dojście mieszkańcom do budynku OSP.
Całkowity koszt zadania: 23.380,61 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 11.965,18zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 11.415,43zł

2.Wyposażenie zaplecza kuchennego – plan 4.895,00 zł
Został zakupiony sprzęt gastronomiczny (szafa chłodnicza) do wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku wiejskim w Kolonii Ciechanki.
Budynek wiejski jest  jedynym, a zarazem kluczowym miejscem spotkań dla mieszkańców, w którym to mogą organizować różnego rodzaju spotkania, dlatego też niezbędne jest inwestowanie w rozwój budynków wiejskich,  mających na celu podniesienie standardu tych obiektów, a tym samym przyczynią się do reaktywizacji działalności m. in. kół gospodyń wiejskich.
Całkowity koszt zadania: 4.894,99zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 4.894,99zł


Sołectwo Ciechanki:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 32.011,00 zł

1.Wyposażenie budynku wiejskiego – plan 30.011 zł
Zostały zakupione artykuły gastronomiczne (zamrażarka, kuchnia gazowi i artykuły gospodarstwa domowego) do wyposażenia zaplecza kuchennego oraz nowe stoły do budynku wiejskiego w Ciechankach.
Całkowity koszt zadania: 30.010,77 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 30.010,77zł

2.Zakup pomocy dydaktycznych- plan 2.000,00 zł
Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciechankach.
Całkowity koszt zadania: 2.000,00 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 2.000,00zł


Sołectwo Jasieniec:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 15.561,00 zł

1.Wyposażenie zaplecza kuchennego – plan 9.000,00 zł
Został zakupiony sprzęt gastronomiczny (szafa chłodnicza, termos i warniki)  do wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku wiejskim w Jasieńcu.
Całkowity koszt zadania: 6.423,91 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 6.423,91 zł

2.Remont budynku wiejskiego i konserwacja ogrodzenia – 5.561,00 zł
Został wykonany remont budynku wiejskiego w miejscowości Jasieniec, który polegał na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku o powierzchni 278,90m², wykonaniu  niezbędnych zewnętrznych instalacji, malowanie ścian i drzwi wewnętrznych oraz konserwacja ogrodzenia.
Powyższa inwestycja oprócz środków funduszu sołeckiego była również współfinansowana ze środków budżetu Gminy. Realizacja powyższego przedsięwzięcia  wpłynęła na  podniesienie standardów i  poprawę estetyki budynku wiejskiego.
Całkowity koszt zadania: 39.413,44zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 5.561,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 33.852,44zł

3.Zakup krzewów – plan 1.000,00zł
Ponadto zakupiono krzewy do zagospodarowania terenów wokół budynku wiejskiego.
Całkowity koszt zadania: 999,00zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 999,00zł


Sołectwo Nadrybie Ukazowe:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 15.561,00 zł

1.Zakup odśnieżarki   i paliwa – plan 13.000,00zł
Dzięki środkom funduszu została zakupiona odśnieżarka spalinowa dla sołectwa Nadrybie Ukazowe.
Całkowity koszt zadania: 11.999,01zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 11.999,01zł

2.Zakup paliwa – plan 2.561,00zł
Zakupiono paliwo do odśnieżarki.
Całkowity koszt zadania: 979,60zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 979,60zł


Sołectwo Nadrybie Dwór:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 17.206,00zł

1.Remont drogi gminnej – plan 17.206,00zł
Został wykonany remont drogi gminnej w Nadrybiu Dwór poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żużlowej o powierzchni 1800m².
Powyższa inwestycja współfinansowana była również ze środków budżetu Gminy. Realizacja powyższej inwestycji poprawiła stan techniczny dróg, poprawiła bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Całkowity koszt zadania: 29.729,10zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 17.206,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 12.523,10zł


Sołectwo Nadrybie Wieś:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 22.230,00zł

1.Wyposażenie budynku OSP – plan 5.400,00zł
Zostały zakupione   nowe krzesła i stoły do budynku OSP.
Całkowity koszt zadania: 5.160,02zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 5.160,02zł

2.Remont drogi gminnej – plan 16.830,00zł
Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Nadrybie Wieś. Realizacja powyższej inwestycji  poprawiła bezpieczeństwo i komfort jazdy na drodze  jak również wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców w danego sołectwa.
Całkowity koszt zadania: 16.799,97zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 16.799,97zł


Sołectwo Ostrówek:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 28.765,00zł

1.Wyposażenie budynku wiejskiego – plan 20.000,00zł
Zakupiono krzesła do budynku wiejskiego w Ostrówku.
Całkowity koszt zadania: 19.927,11zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 19.927,11zł

2.Zakup pomocy dydaktycznych – plan 4.000,00zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne tj. projektor multimedialny, ekran ścienny i uchwyty do projektora do Szkoły Podstawowej w Ostrówku.
Całkowity koszt zadania: 4.000,00zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 4.000,00zł

3.Zakup sprzętu siłowego – plan 4.765,00zł
Dzięki środkom funduszu oraz współfinansowaniu ze środków budżetu gminy został zakupiony sprzęt siłowy tj. atlas 3-tanowiskowy, bieżnia treningowa, trenażer eliptyczny i rower treningowy do wyposażenia siłowni w Ostrówku.
Całkowity koszt zadania: 14.061,99zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 4.765,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 9.296,99zł


Sołectwo Puchaczów:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 39.258,00zł

1.Budowa parkingu – plan 35.258,00zł
Wybudowany został parking z kostki brukowej w centrum Puchaczowa przy ulicy Mickiewicza. Inwestycja współfinansowana była również ze środków budżetu Gminy Puchaczów, dzięki czemu wybudowany został  parking o powierzchni 455,00m². Powyższa inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców, spowodowała poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa.
Całkowity koszt zadania: 65.000,00zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 35.258,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 29.742,00zł

2.Nasadzenia  krzewów – plan 4.000,00zł
Dzięki środkom funduszu przygotowano podłoże pod nasadzenia kwiatów oraz zakupiono krzewy,  które zostały posadzone na rabatach przy głównej ulicy w Puchaczowie koło parku. Powyższe zadanie współfinansowane było również ze środków budżetu Gminy, dzięki czemu został zakupiony i zamontowany płotek na rabatach.
Całkowity koszt zadania: 5.892,28zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 3.992,29 zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 1.899,99zł


Sołectwo Stara Wieś:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 18.495,00zł

1.Remont drogi gminnej – plan 18.495,00zł
Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś, który polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni. Powyższa inwestycja współfinansowana była również ze środków budżetu Gminy.
Całkowity koszt zadania: 75.417,70zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 18.495,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 56.922,70zł


Sołectwo Szpica:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 23.075,00zł

1.Zakup placu zabaw – plan 15.000,00 zł

Został przygotowany teren pod plac zabaw i zakupiono nowoczesne urządzenia zabawowe, które  doskonale wkomponowują się w estetykę otoczenia. Plac zabaw zostały zamontowany w głównym punkcie w  miejscowości Szpica, który jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i mieszkańców. Należy podkreślić, iż zamontowany plac zabaw posiada wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa oraz regulamin korzystania z placu zabaw.
Całkowity koszt zadania: 14.692,35 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 14.692,35 zł

2.Zakup ławek – plan 5.000,00zł
Zostały zakupione ławki uliczne do miejscowości Szpica.

3.Zakup opryskiwacza – plan 2.000,00zł
Ponadto został zakupiony opryskiwacz do sołectwa Szpica.
Całkowity koszt zadania: 1.900,05zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 1.900,05zł

4.Zakup drzewek ozdobnych – plan 1.075,00zł
Dzięki środkom funduszu sołeckiego zakupiono drzewka ozdobne do zagospodarowania terenów zielonych.
Całkowity koszt zadania: 1.074,37zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 1.074,37zł


Sołectwo Turowola:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 26.053zł

1.Wyposażenie zaplecza kuchennego- plan 7.000,00zł
Został zakupiony sprzęt gastronomiczny tj. patelnia elektryczna do wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku wiejskim w Turowoli.
Całkowity koszt zadania: 5.466,40 zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 5.466,40zł

2.Remont drogi gminnej – plan 19.053,00zł
Wykonano remont drogi w Turowoli polegający na uzupełnieniu kruszywem zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne oraz remont odcinka drogi przy placu zabaw.
Całkowity koszt zadania: 19.052,96zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 19.052,96zł


Sołectwo Turowola Kolonia:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 15.828,00zł

1.Wykonanie dokumentacji na oświetlenie – plan 15.828,00zł
Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turowola Kolonia.
Całkowity koszt zadania: 14.145,00zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 14.145,00zł


Sołectwo Wesołówka:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 17.606,00zł

1.Remont budynku wiejskiego – plan 17.606,00zł
Dzięki środkom funduszu sołeckiego oraz współfinansowaniu ze środków budżetu gminy został wykonany remont budynku wiejskiego w Wesołówce,  polegający na wymianie posadzki z terakoty, wykonaniu nadproża stalowego i wykonanie podejść kanalizacyjnych.
Całkowity koszt zadania: 34.193,10zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 17.606,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 16.587,10zł


Sołectwo Zawadów:
Przyznane środki funduszu sołeckiego: 22.941,00zł

1.Zakup i zamontowanie klimatyzacji – plan 22.941,00zł

Na podstawie opracowania projektu instalacji klimatyzacyjnej, zostało  zamontowanie 6 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku wielofunkcyjnym w sali w Zawadowie. Inwestycja współfinansowana była również ze środków budżetu Gminy. Realizacja w/w przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców, spowodowała poprawę estetyki i funkcjonalności budynku.
Całkowity koszt zadania: 35.325,60zł
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 22.941,00zł
Dofinansowanie  z budżetu gminy: 12.384,60zł


Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja powyższych zadań przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców danych sołectw, wpłynie pozytywnie na rozwój poszczególnych wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne jej mieszkańców.


Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI