Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje ogólne

 

Nowy System gospodarowania odpadami w gminie Puchaczów

Podczas XXXII  sesji Rady Gminy w Puchaczowie, która odbyła się 12 kwietnia 2013 r., Radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Określają one m.in. terminy, częstotliwość i tryb dokonywania opłat za śmieci oraz ich stawki, jak również sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.

Już od 1 lipca 2013 r. w życie wejdą nowe zasady odbioru śmieci z zamieszkałych nieruchomości. Odpadami „ zajmie się „ gmina, która przejmie na siebie obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową wyłonioną w drodze przetargu. Oczywiście, z tymi zmianami wiąże się konieczność wprowadzenia nowej  odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczać będą właściciele zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Puchaczów.

Metoda obliczania opłat „śmieciowych” jest prosta: w projekcie odpowiedniej uchwały przyjęto miesięczną stawkę opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Taki  a nie inny wybór wydaje się być jak najbardziej zasadny i zrozumiały. W końcu ilość powstających odpadów zależna jest przede wszystkim od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłat „śmieciowych” od dnia 1 Maja 2015r. przedstawiają się następująco:
•14 zł brutto miesięcznie od osoby, za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny
•6 zł brutto miesięcznie od osoby, za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny.

Uwaga! Jeśli na terenie nieruchomości odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, właściciel posesji musi liczyć się z większymi kosztami. Opłata za śmieci niesegregowane jest najwyższa. Bycie „eko” będzie więc zdecydowanie  korzystniejsze – i dla środowiska naturalnego, i dla naszych portfeli.

Określony został także wzór deklaracji o wysokości omawianej opłaty. Znajdą go Państwo poniżej, w załączonej Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zmian stawki, ilość osób zamieszkujących nieruchomość- narodziny dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgon), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Puchaczów  korektę deklaracji, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku zmiany właściciela, nowy właściciel składa pierwszą deklarację ze wskazaniem ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zagospodarowania odpadów. Poprzedni właściciel powinien „zamknąć” swoje konto, składając w urzędzie tzw. deklarację zerową, by od momentu sprzedaży/przekazania nieruchomości nie naliczać opłat na jego nazwisko.

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  są dostępne w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr tel. 81 75 75 012 wew. 37) oraz na  stronie internetowej Gminy Puchaczów w zakładce „Śmieci po nowemu”.Równie klarownie, co stawki płatności, prezentują się także terminy ich dokonywania. Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości położonej na terenie Gminy Puchaczów zobowiązany będzie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzy miesiące kalendarzowe w następujących przedziałach czasowych:
•za I kwartał do 15 marca danego roku,
•za II kwartał do 15 maja danego roku,
•za III kwartał do 15 września danego roku,
•za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Gmina nie wystawia faktur, ani rachunków z tego tytułu


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym również tych na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych ( np. budynek mieszkalny z wydzielonymi sklepem  lub lokalem gastronomicznym ) zobowiązani są do posiadania odrębnych umów na odbiór odpadów z części gospodarczej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puchaczów.

Jasno i szczegółowo określono także zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania. W zamian za uiszczoną opłatę, właściciel nieruchomości może oczekiwać odbioru każdej zebranej przez niego ilości odpadów.

Odpady zmieszane i biodegradowalne będą odbierane co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca. Papier i tektura oraz szkło  odbierane będą raz na trzy miesiące a tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe raz w miesiącu.

Co ważne,  dwa razy w roku  przeprowadzane będą także  nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli i zużytych opon. Będą one odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w terminach podanych w harmonogramie. Chemikalia i akumulatory oraz  odpady budowlane z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, będą odbierane dwa razy w roku w formie zbiórki w każdej miejscowości w dniach, miejscach i godzinach podanych w harmonogramie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach segregacji śmieci:
•papier wrzucamy do pojemników lub worków niebieskich
•szkło wrzucamy  do pojemników zielonych
•tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe wrzucamy do pojemników lub worków żółtych
•odpady biodegradowalne wrzucamy do pojemników lub worków brązowych
•odpady zmieszane i pozostałości z sortowania odpadów wrzucamy do pojemników zielonych
•zimny popiół paleniskowy wrzucamy w sezonie grzewczym (od października do kwietnia) do czarnych worków foliowych

Niezwykle ważne jest także to, aby wyrzucać odpady czyste ( np. umyte butelki ) i w wypadku różnego typu opakowań, puste. Z kolei worki lub pojemniki zawierające posegregowane odpady winne być maksymalnie wypełnione.

Pojemniki i worki należy wystawiać do godziny 700 rano w dniu wywozu odpadów

 

 Uchwały Rady Gminy Puchaczów dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puchaczów

-Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów.

-Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Puchaczów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

-Uchwała Nr XX/134/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia  22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-Uchwała Nr XX/135/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

-Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

-Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..


Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI