Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje na temat programu „Rodzina 500 plus”

 

 

UWAGA - PRZYPOMINAMY
OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA PIERWSZE DZIECKO, ZASIŁEK RODZINNY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (CZYLI ŚWIADCZENIA PRZYZNANE NA PODSTAWIE SPEŁNIONEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO) MAJĄ OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZGŁASZANIA W URZĘDZIE GMINY PUCHACZÓW KAŻDEJ ZMIANY SYTUACJI RODZINNEJ, DOCHODOWEJ LUB INNYCH ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO POBIERANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ:
- ZMIANA ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM DOCHODU,
- ZMIANA W LICZBIE CZŁONKÓW  RODZINY,
- ZMIANA STANU CYWILNEGO,
- ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
- ZMIANA ZWIĄZANA Z UTRATĄ DOCHODU.
NIEPOINFORMOWANIE O ZAISTNIAŁYCH ZMIANACH MOŻE SKUTKOWAĆ POWSTANIEM NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, A W KONSEKWENCJI KONIECZNOŚCIĄ ICH ZWROTU ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI USTAWOWYMI ZA OPÓŹNIENIE.

Zgodnie z art. 20, art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, art. 25 ust. 1, art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 19 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” dostępne są pod nr tel. (81) 5358866 oraz w budynku USC pok nr 6.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kryterium dochodowe  (w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko):

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Pierwsze dziecko, oznacza najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będącymi najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku:

  • urodzenia dziecka
  • ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:


1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Okres Świadczeniowy


Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie (17 miesięcy).

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 29 maja 2017
149 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Benity, Maksymiliana, Teodozji
Program 500 +
Mapa Gminy
SENIOR WIGOR
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI