Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Stypendia szkolne

 
 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
STYPENDIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, że w okresie  1-15 września 2016r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Puchaczów, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Pomoc materialna przysługuje:
1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń z terenu Gminy Puchaczów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu sierpniu 2016 roku.
 
Stypendium realizowane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na naukę i szkołę.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w Urzędzie Gminy w Puchaczowie – budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Rynek 11, pokój nr 6 oraz na stronie internetowej: www.puchaczow.lubelskie.pl Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Puchaczowie ul. Rynek 11, pokój nr 6, lub telefonicznie (81) 535-88-66.
Mariusz Brzozowiec
sobota, 27 maja 2017
147 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Amandy, Jana, Juliana
Program 500 +
Mapa Gminy
SENIOR WIGOR
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI