Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów

 

- 2011_unia_europejska.jpg - 2011_logo_puchaczow.png- 2009_polesie1.jpg- 2009_logo_leader_lokalna_grupa_dzialnia.jpg - 2011_program_rozwoju_obszarow.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz  programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
„JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. lubelskie
nr. tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowity koszt operacji w zł :  33 817,18 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 27 719,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 19 403,30 zł 
  Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego.

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem  projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu
Powyższy projekt będzie miał na celu przedstawienie mieszkańcom  gminy Puchaczów, historii,  tradycji, kultury  i obyczajów  jakie obowiązywały w dawnych czasach w naszej gminie prezentowanych podczas odtworzenia wydarzenia - Jarmarku Puchaczowskiego.   
Cele projektu współgrają z LGD z I obszarem priorytetowym oraz celem szczegółowym 3 - odnowa i kształtowanie dziedzictwa historycznego. Powyższy projekt przyczyni się do pobudzenia aktywności wszystkich mieszkańców naszej gminy, wpłynie na poszerzenie świadomości o tradycji i wizerunku staropolskiego jarmarku.  

Cel projektu
Głównym celem projektu jest poznanie dawnego folkloru i życia codziennego mieszkańców Puchaczowa na przełomie VIII - IX w. poprzez uczestnictwo społeczności lokalnej we wspólnych wydarzeniach historyczno -folklorystyczno-sportowych.
Cele projektu to: promocja, ukazanie mieszkańcom i turystom bogactwa lokalnej  kultury słowiańskiej, integracja  wszystkich mieszkańców Gminy Puchaczów oraz nawiązywanie nowych kontaktów między społecznością a twórcami ludowymi, oraz upowszechnianie ginących zawodów, wykreowanie wizerunku gminy ukierunkowanego na popularyzację kultury dawnych Słowian na obszarze objętym LGD.

W ramach powyższego zadania zaplanowano do realizacji działania:

1.Promocja projektu jej zadaniem będzie informacja społeczności lokalnej o realizacji projektu na terenie gminy Puchaczów. W ramach promocji wykorzystane będą: ulotki ( 200 szt.), smycze promocyjne ( 100 szt.), kubki ( 50 szt. ), plakaty ( 16  szt.);

2.Organizacja konkursu na najładniejszy i ciekawy herb gminy Puchaczów -konkurs ogłoszony wśród dzieci szkolnych; rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na Jarmarku Puchaczowskim;

3.Organizacja stoisk degustacyjnych z tradycyjnymi potrawami  regionalnymi, wykonanymi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. W ramach tego działania utworzone zostanie 5 stoisk degustacyjnych z potrawami regionalnymi. Stoiska będą uatrakcyjniać Jarmark Puchaczowski;

4.a) występ młodzieżowych zespołów taneczno-wokalnych -ze szkół podstawowych z terenu gminy Puchaczów i Gminnego Ośrodka Kultury ( Zespół IKEA );
b) kabaret dla dzieci i dorosłych -kabaret"Nijaki";
c) widowisko obrzędowe wioski słowiańskiej: drzeworyt rzeźba i plecionkarstwo, organizacja zabaw dla publiczności- konkursy z nagrodami; dekoracja sceny obozowiska, warsztaty gliniarskie, tancerze z ogniem,  warsztaty bębniarskie, nauka żonglerki i chodzenia na szczudłach;
e) pokaz mody ludowej;
f) występ kapeli ludowej;

5. Stoiska towarzyszące: stoisko z rękodziełem ludowym, z dziełem wikliniarskim, stoisko ze świetlicy środowiskowej.

 


Zakończenie realizacji projektu pod nazwą: „Jarmark Puchaczowski jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów” na podstawie umowy: 00162-6930 –UM0340190/10, z dnia 03 września 2010 r.

W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Operacja została zakończona 10 listopada  2011 r.

Realizacja projektu miała na celu:
-Organizację dla dzieci szkolnych konkursu na najładniejszy herb Gminy Puchaczów;
-Organizację 5 stoisk degustacyjnych z tradycyjnymi potrawami regionalnymi;
-Występ kabaretu dla dzieci i młodzieży, kapeli ludowej;
-Pokaz mody ludowej;
-Widowisko obrzędowe wioski słowiańskiej, gdzie największą uwagę wśród publiczności wzbudził taniec z ogniem;
-Warsztaty gliniarskie i bębniarskie;
-Wystawa fotograficzna „Puchaczów dawniej a dziś”;
-Promocja projektu pod postacią: ulotek, smyczy promocyjnych, kubków i plakatów.

Cel projektu: poznanie dawnego folkloru i życia codziennego mieszkańców Puchaczowa na przełomie VIII –IX w. poprzez uczestnictwo społeczności lokalnej we wspólnych wydarzeniach historyczno-folklorystycznych. 

Cele szczegółowe operacji: promocja, ukazanie mieszkańcom i turystom bogactwa lokalnej kultury słowiańskiej, integracja wszystkich mieszkańców gminy Puchaczów oraz nawiązanie nowych kontaktów między społecznością, a twórcami ludowymi, upowszechnienie ginących zawodów, wykreowanie wizerunku gminy ukierunkowanego na popularyzację kultury dawnych Słowian na obszarze objętym LGD.

Cel operacji został osiągnięty i przyczynił się niewątpliwie do pobudzenia aktywności społeczności lokalnej oraz na poszerzenie świadomości o tradycji i wizerunku staropolskiego jarmarku.

Działania przeprowadzonego projektu przyczyniły się przede wszystkim do promocji i  ukazania mieszkańcom lokalnej kultury słowiańskiej. Operacja wpłynęła w sposób pozytywny na integrację wszystkich mieszkańców Gminy Puchaczów poprzez nawiązanie nowych kontaktów z twórcami ludowymi i popularyzację ginących już zawodów.

Wykreował się pozytywny wizerunek gminy ukierunkowany na popularyzację kultury dawnych Słowian na obszarze objętym Lokalną Grupą Działania.

 

Mariusz Brzozowiec

JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów - galeria

 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
JARMARK PUCHACZOWSKI jako obraz historii, tradycji i kultury ukazany w integracji społeczności lokalnej Gminy Puchaczów
 
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI