Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Kampania promocyjna Gminy Puchaczów

 

- 2011_unia_europejska.jpg - 2011_logo_puchaczow.png- 2009_polesie1.jpg- 2009_logo_leader_lokalna_grupa_dzialnia.jpg  - 2011_program_rozwoju_obszarow.jpg

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów


Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
„Kampania promocyjna Gminy Puchaczów”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr.tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowity koszt operacji w zł :  16 617,30 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 13 510,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 9 457,00 zł 
  Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego


Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem  projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu
W oparciu o zasady marketingu terytorialnego i jego narzędzi wizerunek gminy będzie promowany  poprzez opracowanie i wydanie folderu,  ulotek  oraz ścianki wystawienniczej o Gminie Puchaczów. Działania te przyczynią się niewątpliwie do  promocji i rozwoju gminy, wzmocnienia jej   potencjału miejscowego, szans tkwiących w otoczeniu oraz ukażą wszelkie pozytywne aspekty związane  z gminą jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości.
Ponadto mają one na celu ukazanie w jaki sposób dziedzictwo kulturowe obecne jest w świadomości mieszkańców naszej gminy. Operacja ta służyć będzie ukazywaniu najpiękniejszych i najciekawszych zakątków naszej gminy, jej walorów turystycznych i rekreacyjnych, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających  gości oraz przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest odpowiednie kreowanie wizerunku gminy poprzez promowanie jej walorów turystycznych i rekreacyjnych wpływających  na rozpoznawalność i wyeksponowanie herbu gminy jako elementu będącego graficznym znakiem określającym tożsamość społeczności lokalnej.                                                                    

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

-produktu: ulotki - 5000 szt.,  folder - 5000 szt., ścianka targowa - 1 szt., stojak na ulotki - 2 szt. na poziomie rezultatu: wydawnictwa  promujące Gminę Puchaczów w łącznym nakładzie 10 000 szt.; pozyskanie możliwości do właściwej prezentacji logo gminy oraz wydawniczych materiałów promocyjnych - 3 szt.;                                                                        

-rezultatu: wydawnictwa  promujące Gminę Puchaczów w łącznym nakładzie 10 000 szt.; pozyskanie możliwości do właściwej prezentacji logo gminy oraz  wydawniczych materiałów promocyjnych - 3 szt.                                                                      

-oddziaływania:
poprawa promocji gminy, jej  właściwego wizerunku wśród lokalnego społeczeństwa,jak i również wśród przyjezdnych oraz przyszłych partnerów; wzmocnienie potencjału miejscowego gminy przyczyniającego się do pokazania gminy  jako obszaru atrakcyjnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkańców i gości.

 


Zakończenie realizacji projektu pod nazwą: „Kampania promocyjna” na podstawie umowy: 00507-6930 –UM0341002/10, z dnia 15 kwietnia 2011 r.

W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Operacja została zakończona 30 czerwca 2011 r.

Realizacja projektu miała na celu opracowanie i wydanie 5000 szt. folderów, 5000 szt. ulotek promujących Gminę Puchaczów. W ramach powyższego zadania zakupiona została również tzw. ścianka wystawienniczo-targowa, której zadaniem kluczowym jest promocja logo gminy podczas imprez kulturalno- integracyjnych aktywizujących społeczności lokalne.    Zakupione zostały również stojaki na ulotki promocyjne.

Cel projektu  - odpowiednie kreowanie wizerunku gminy poprzez promowanie jej walorów turystycznych i rekreacyjnych wpływających przede wszystkim na rozpoznawalność i wyeksponowanie herbu gminy jako elementu będącego graficznym znakiem określającym tożsamość społeczności lokalnej został osiągnięty.

Działania przeprowadzonego projektu przyczyniły się niewątpliwie do promocji i rozwoju gminy, wzmocnienia jej potencjału miejscowego.

 

Mariusz Brzozowiec

Kampania promocyjna Gminy Puchaczów - galeria

 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
Kampania promocyjna Gminy Puchaczów
 
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI