Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów

 

- 2011_unia_europejska.jpg - 2011_logo_puchaczow.png- 2009_polesie1.jpg- 2009_logo_leader_lokalna_grupa_dzialnia.jpg  - 2011_program_rozwoju_obszarow.jpg

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów


Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
„Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr.tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowity koszt operacji w zł: 30 738,68 zł;
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 24 990,80 zł;
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 17 493,56 zł PLN
   Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego.

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem  projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu
Gmina Puchaczów od wielu lat stara się wspierać organizacje pozarządowe  działające na jej terenie, do których zaliczamy Koła Gospodyń Wiejskich, w których  działające kobiety odgrywają istotną rolę integracyjną w małych grupach lokalnych. Jednocześnie w dużym stopniu to właśnie te kobiety podtrzymują lokalne tradycje kulturowe i kulinarne przekazując je kolejnym pokoleniom. Działania powyższego projektu będą  służyły pielęgnowaniu regionalnych tradycji kulinarnych, łącząc prezentację potraw kuchni regionalnej, dbałość o tradycję i kulturalne dziedzictwo, a także będą  integrować własne środowisko lokalne.  Przyczynią się do promowania lokalnego dziedzictwa ukazanego w tradycji kulinarnej Gminy Puchaczów, a także mogą stać się chlubą nie tylko dla naszej gminy, ale i również dla regionu. Mogą stać się dobrym narzędziem marketingowym ułatwiającym promocję gminy i stać się solidną podstawą do propagowania kultury i tradycji kulinarnych ziemi lubelskiej. Można przypuszczać, że w dalszej perspektywie produkty te staną się niejako wizytówką kulinarnej tradycji naszej gminy.  
Cel projektu jest  odzwierciedlony w kluczowych zadaniach, jest mierzalny poprzez zaangażowanie  przedstawicieli społeczności lokalnej na terenie gminy oraz na którego realizację zarezerwowano określone ramy czasowe w 2011 roku. Zadania kluczowe projektu będą aktywizowały w szczególności 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Puchaczów, które skupią się wokół warsztatów kulinarnych.

Ramy czasowe projektu to: maj - wrzesień 2011 r.

Cel projektu
Projekt będzie miał na celu wspieranie działalności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulinarnej wyrażonej w działaniach zmierzających do rozpowszechniania i promocji dóbr kultury i tradycji kulinarnej, a także wyróżnienie produktów, które w przyszłości mogą starać się o uznanie ich lokalnego bądź tradycyjnego charakteru na gruncie regionalnym.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:
-produktu: warsztaty kulinarne podczas Święta pierogów, Słodkich smaków i Święta ziemniaka - 3 spotkania; organizacja stoisk kulinarnych - 3 stoiska;  nagrody konkursowe za przygotowanie najsmaczniejszych potraw- 13 szt.; występ kapeli ludowej podczas "Święta pierogów" oraz "Święta ziemniaka" - 2 występy; występ kabaretu podczas "Słodkich smaków" - 1 występ; instruktor warsztatów kulinarnych- 24 godziny; tabliczki promocyjne z nazwami pierogów - 15 szt.; wynajem sali wraz z zapleczem( przeprowadzenie warsztatów kulinarnych)- 24 godziny;
-rezultatu: Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy biorące udział w warsztatach kulinarnych - 13 organizacji; uczestnicy biorący udział w degustacjach produktów warsztatowych - 300 osób;
-oddziaływania: zwiększenie integracji społeczności lokalnej  z terenów wiejskich; zwiększenie aktywizacji kobiet wiejskich; poszerzenie zasięgu promocji gminy poprzez wypromowanie jej tradycji kulinarnej - wprowadzenie na stałe wyróżnienia Wójta Gminy Puchaczów podczas lokalnych imprez cyklicznych gminy Puchaczów ( "Ciasto Wójta Gminy Puchaczów").Słodkie smaki w Gminie Puchaczów...

Mieszkańcy gminy Puchaczów w dniu 29 maja 2011r., mogli zasmakować słodkości w postaci ciast i tortów, które zostały przygotowane podczas warsztatów kulinarnych, w ramach projektu „Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów” realizowanego przez Gminę Puchaczów.

Wszystkie smakołyki zostały przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. Stoiska degustacyjne z ciastkami i drobnymi łakociami, zachęcały do poczęstunku dzieci i dorosłych. Realizacja powyższego projektu przyczynia się do pielęgnowania tradycji kulinarnych naszej gminy, integracji mieszkańców a także promocji lokalnego dziedzictwa kulinarnego Gminy Puchaczów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejne etapy realizacji projektu jakimi będą święto pierogów i święto ziemniaka.


 
Zakończenie realizacji projektu pod nazwą: „Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów” na podstawie umowy: 00516-6930 –UM0341000/10, z dnia 15 kwietnia 2011 r.

W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Operacja została zakończona 31 października 2011 r.

Realizacja projektu miała operacji składała się z trzech głównych działań:
1.Święto pierogów,podczas którego odbyły się pod okiem instruktora warsztaty kulinarne lepienia pierogów z udziałem pań z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Puchaczów. W ramach tego działania odbyła się również degustacja wytworzonych „specjałów” oraz ich promocja podczas imprezy plenerowej z udziałem społeczeństwa lokalnego;
2.Słodkie smaki Puchaczowa, działanie w ramach którego odbyły się również warsztaty kulinarne z udziałem pań z kół gospodyń wiejskich, także pod okiem instruktora. W ramach warsztatów odbyło się wypiekanie ciast i tortów oraz ich dekoracja.
W ramach tego działania został przyznany certyfikat na najlepsze ciasto pod nazwą: „Ciasto Wójta Gminy Puchaczów”. Tym certyfikatem zostało uhonorowane ciasto pod nazwą: „Góry Szefa”.;
3.Święto ziemniaka, w ramach którego odbyły się również warsztaty kulinarne dla pań z kół gospodyń wiejskich, podczas których zostały przygotowane potrawy z ziemniaków. Odbyła się również degustacja wytworzonych potraw ziemniaczanych przez lokalne społeczeństwo.

Cel projektu czyli wspieranie działalności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulinarnej wyrażonej w działaniach zmierzających do rozpowszechniania i promocji dóbr kultury i tradycji kulinarnej, a także wyróżnienie produktów, które w przyszłości mogą starać się o uznanie ich lokalnego bądź tradycyjnego charakteru na gruncie regionalnym, został osiągnięty.

Działania przeprowadzonego projektu przyczyniły się niewątpliwie do pielęgnacji regionalnej tradycji kulinarnej Gminy Puchaczów, jej  promocji i prezentacji. Operacja przyczyniła się do zwiększenia aktywizacji kobiet wiejskich oraz integracji społeczności lokalnej. Wpłynął na poszerzenie zasięgu promocji gminy poprzez wypromowanie jej tradycji kulinarnej.Mariusz Brzozowiec

Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów - galeria

 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
 
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI