Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Piknik Rodzinny 2013 –organizacja dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Puchaczów

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
"Piknik rodzinny 2013 –organizacja dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Puchaczów"

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr. tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowity koszt operacji w zł: 5 747,50 zł.
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 4 552,55 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 3 642,04 zł.

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu:
W ramach projektu zorganizowane będą dwa wydarzenia sportowo – rekreacyjne pod wspólnym tytułem,,Piknik rodzinny 2013 ‘’. Pierwsza impreza zorganizowana będzie w miejscowości Turowola – Kolonia i rozpocznie się biegiem na dystansie 1,5 km.
Drugim etapem realizacji operacji będzie organizacja zawodów sportowych polegających na rozgrywkach meczowych w piłkę nożną na kompleksie boisk sportowych- Moje Boisko Orlik 2012 w Puchaczowie.
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych to szansa dla całej społeczności gminnej na rozwijanie zainteresowań i umiejętności w różnych formach aktywności, szansa na zagospodarowanie wolnego czasu oraz zwiększenie niedostatecznej ilości i jakości zajęć i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych. Wszystkie powyższe formy aktywizacji ruchowej przyczynią się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, pozwolą wytworzyć prozdrowotne postawy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Puchaczów. Sportowy charakter działań zrodzi poczucie siły, możliwości osiągnięcia sukcesów i ma wpływ na zmianę postaw życiowych.

Cel projektu:
Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy oraz popularyzację aktywnego stylu życia poprzez organizację pikniku sportowego i turnieju w piłkę nożną oraz siatkową, które zgodnie z celem PROW będą wpływać na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim, zaspokajając zdefiniowane potrzeby społeczne i kulturalne oraz prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców umożliwiając rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.

I.Organizacja biegu i przeprowadzenie zabaw sportowych.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:
Produktu:
-organizacja jednego biegu
-organizacja pięciu konkurencji sportowych dla dzieci
Rezultatu:
-jeden bieg
-pięć konkurencji sportowych
Oddziaływania:
-popularyzacja aktywnego stylu życia wśród 100 mieszkańców Gminy Puchaczów;
-rozwój tożsamości społeczności wiejskiej;
-wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.

II.Turniej sportowy.

Efekty rzeczowe na poziomie produktu:
Produktu:
-organizacja rozgrywek meczowych w dwóch dziedzinach sportowych tj. piłka nożna i siatkówka plażowa;
-zakup 23 nagród rzeczowych;
Rezultatu:
-przeprowadzenie 36 meczy;
-zorganizowanie grilla dla 130 osób (zawodnicy, sędziowie meczu )
Oddziaływania:
-rozwój sprawności fizycznej;
-kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.


Mariusz Brzozowiec
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI