Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Jarmark tradycji i kultury ludowej –Puchaczów 2013

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:
"Jarmark tradycji i kultury ludowej – Puchaczów 2013”

Dane podmiotu realizującego projekt:
Gmina Puchaczów
Ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów
woj. Lubelskie
www.puchaczow.lubelskie.pl
Całkowity koszt operacji w zł.: 57 757,11 zł.
Koszty kwalifikowane w zł.: 49 999,16 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł.: 39 999,33 zł.

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminna wspólnotę samorządowa, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.).

Cel projektu:
Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej Gminy Puchaczów oraz rozwój inicjatyw społecznych promujących lokalne walory dziedzictwa kulturowego.

Opis projektu:
Działania projektu pozwolą na promocję walorów obszaru Polesia, jego lokalnego dziedzictwa kultury, tradycji ludowej i regionalnych produktów. Będą przypominały i nawiązywały do piękna i kunsztu rozmaitych profesji, prezentacji twórczości ludowej, piękna lokalnego folkloru oraz promocji atrakcji turystycznych regionu. Przyczynią się także do ochrony i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kultury ludowej regionu Lubelszczyzny. Operacja przyczyni się do zachowania lokalnej tradycji, utrzymania jej tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego wsi. Będzie pogłębiała się społeczna integracja i co najważniejsze będzie wpływała na przekazanie tych zacnych wartości przyszłym pokoleniom. Dla młodych ludzi jest to możliwość zetknięcia się z autentycznymi twórcami i artystami ludowymi. Projekt wykorzystuje lokalne zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego przez głęboko zakorzenioną tradycje ziemi puchaczowskiej, jaką była organizacja w XV w. jarmarków na ryneczku głównym Puchaczowa który jest do dziś. Projekt zapozna uczestników z bogatym repertuarem muzyki, tańca ludowego, wyrobami sztuki ludowej, rzemiosła, rękodzieła, wyglądem ubiorów ludowych oraz smakiem staropolskiej kuchni regionalnej.

Działania projektu:
1.Spotkanie z folklorem i lokalną kuchnią staropolską. Na scenie głównej zaprezentują się lokalne ludowe zespoły wokalno – muzyczne prezentując wykonawstwo związane z ludowością. Będzie przygrywała kapela ludowa, zespół folkowy, orkiestra dęta, wystąpią panie z zespołu śpiewaczego, zaśpiewa i zatańczy zespół pieśni i tańca z Lubelszczyzny.
Bogato będzie prezentowała się kuchnia regionalna staropolska w postaci lokalnych potraw kulinarnych, których  każdy uczestnik będzie mógł skosztować.
2.Prezentacja obrzędów i tradycji ludowych. Działanie to przybliży obrzęd dożynkowy z korowodem dożynkowym, prezentacją pięknych wieńców oraz przeprowadzeniem konkursu na najpiękniejszy wieniec. Zostanie przedstawiona inscenizacja obrzędu dożynkowego. Będzie pokaz regionalnych polskich strojów ludowych, pokaz lubelskich tańców ludowych tj., walczyk lubelski, cygan, mach, oberek, chodzony, osa, czółenko, polka lubelska.
3.Ludowe warsztaty pokazowe. Działanie będzie miało na celu zachowanie ginących zawodów od zapomnienia, promowanie tradycji rzemieślniczych obecnych w codziennym życiu naszych przodków oraz przekazanie tych tradycji młodym ludziom. Warsztatom będzie towarzyszyła wystawa fotograficzna,,A niech się plecie”.
4.Promocja projektu pod postacią:
-Baner – 1 szt,
-Plakat – 30 szt,
-Smycze promocyjne – 200 szt,
-Balony – 500 szt,
-Długopisy promocyjne – 200 szt.    
Baner zostanie umieszczony na głównej scenie, plakaty zostaną odpowiednio wcześniej umieszczone na tablicach ogłoszeń, smycze promocyjne, balony i długopisy będą bezpłatnie rozdawane wśród uczestników uroczystości.

Zakładane efekty rzeczowe na poziomie:
Produktu:
1.Występ Artystów oraz zaplecze techniczne: występ kapeli ludowej – 1 występ; występ zespołu folkowego – 1 występ, występ orkiestry dętej – 1 występ, występ śpiewaczego zespołu pań z KGW – 1 występ, wynajem sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem – 1 scena/wynajem, prowadzenie uroczystości – 1 umowa.
2.Lokalna kuchnia staropolska i degustacja potraw: organizacja stoiska promocyjno-degustacyjnego – 1 stoisko, talerzyki jednorazowe – 300 szt., widelce jednorazowe – 300 szt., łyżki jednorazowe – 300 szt., kubeczki jednorazowe – 300 szt., ręczniki papierowe – 10 szt., folia aluminiowa - 5 szt., folia spożywcza – 5 szt., serwetki – 400 szt.
3.Barwny korowód dożynkowy oraz pokazy ludowe: organizacja korowodu – 1 korowód, dekoracja korowodu kotylionami – 50 szt kotylionów., bukiety kwiatowe – 15 szt., obrzęd dożynkowy w postaci widowiska – 1 widowisko., pokaz regionalnych polskich strojów ludowych – 1 pokaz, organizacja konkursu na najpiękniejszy wieniec ludowy – nagrody konkursowe rzeczowe – 3 nagrody rzeczowe, nagrody konkursowe – 3 nagrody rzeczowe.
4.Ludowe warsztaty pokazowe: 1 warsztat tkacki, 1 warsztat wikliniarski, 1 wystawa fotograficzna, 1 warsztat rzeźbienia w drewnie, 1 warsztat kowalstwa.

Rezultatu:
1.Występ Artystów oraz zaplecze techniczne: 300 osób podniesie swoją wiedzę z zakresu zachowania i popularyzacji dziedzictwa kultury i tradycji ludowej, promocja tradycji jarmarków ludowych wśród ponad 5000 odbiorców LGD Polesie oraz mieszkańców regionu Lubelszczyzny.
2.Lokalna kuchnia staropolska i degustacja potraw: jarmark jako impreza promująca lokalne staropolskie potrawy kulinarne oraz dekoracja stoiska ukierunkowana na tradycję ludową – 1 impreza, promocja lokalnych staropolskich, tradycyjnych potraw – 20 potraw.
3.Barwny korowód dożynkowy oraz pokazy ludowe: 50 osób przejdzie w uroczystym korowodzie dożynkowym, 300 osób poszerzy swoją wiedzę na temat tradycji i kultury ludowej związanej z propagowaniem tańca, muzyki, stroju ludowego, przeprowadzenie 1 konkursu na najpiękniejszy wieniec – 300 osób.
4.Ludowe warsztaty pokazowe: 100 osób uzyska wiedzę z zakresu regionalizmu i ginących zawodów, promocja wśród odbiorców lokalnego ludowego folkloru i rękodzieła.


Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI