Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Niech poznają nas inni- promocja walorów Gminy Puchaczów

 

- 2015_loga_projekty_puch.png

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
„Niech poznają nas inni- promocja walorów Gminy Puchaczów”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowity koszt operacji w zł:13 618,50  zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 11 950,00  zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 9 560,00 zł

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)


Opis projektu
Atrakcyjny wizerunek gminy oraz jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, potencjał turystyczny i rekreacyjny został wypromowany poprzez opracowanie i wydanie broszur informacyjnych z mapami, zakładek do książek oraz pendrivów odpowiednio wylogowanych danymi teleadresowymi.
Projekt służy do ukazania najpiękniejszych i najciekawszych zakątków naszej gminy, jej walorów turystycznych i rekreacyjnych, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających gości oraz pokazania pozytywnych aspektów związanych z gminą jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest ukazanie pozytywnego wizerunku gminy Puchaczów, jako narzędzia do wspierania promocji, poprzez wsparcie w rozpoznawalności i wyeksponowaniu gminnego herbu oraz strony internetowej, poprawiając przez to obraz gminy jako znanego i atrakcyjnego miejsca na mapie Polski do rozwoju i promocji walorów rekreacyjnych i turystycznych.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:
-produktu: kampania promocyjna jako nowoczesne narzędzie reklamy Gminy Puchaczów, wykorzystując potencjał turystyczny i rekreacyjny gminy.

-rezultatu: broszury informacyjne z mapami - 1000 szt., zakładki do książek- 500 szt., pendrivy z nagranym filmem promocyjnym gminy- 300 szt.;

-oddziaływania: szeroko rozpowszechniona promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy oraz umocnienie pozytywnego wizerunku gminy poprzez popularyzację strony internetowej i loga.

Zakończenie realizacji projektu pod nazwą: „Niech poznają nas inni- promocja walorów Gminy Puchaczów” na podstawie umowy: 02192-6930-UM0343983/14, z dnia 21 maja 2014 r.

Realizacja projektu miała na celu opracowanie i wydanie: broszur informacyjnych z mapami - 1000 szt., zakładek do książek- 500 szt., pendrivów z nagranym filmem promocyjnym gminy- 300 szt., których zadaniem kluczowym jest promocja strony internetowej oraz logo gminy podczas wyjazdów plenerowych, uroczystości kulturalno- integracyjnych oraz w Gminnym Centrum Informacji.

Cel projektu - pozytywne ukazanie wizerunku gminy Puchaczów, jako narzędzia do wspierania jej promocji poprzez wsparcie w rozpoznawalności i wyeksponowaniu gminnego herbu oraz strony internetowej, poprawiając przez to obraz gminy jako znanego i atrakcyjnego miejsca na mapie Polski do rozwoju i promocji jej walorów rekreacyjnych i turystycznych został osiągnięty.

Działania przeprowadzone w ramach projektu przyczyniły się do budowania atrakcyjnej oferty promocyjnej gminy Puchaczów.

Mariusz Brzozowiec

Niech poznają nas inni- promocja walorów Gminy Puchaczów - galeria

 
Niech poznają nas inni- promocja walorów Gminy Puchaczów
 
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI