Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Wesołówce

 

 

- logo_eu_i_zporr.jpg

 

Dnia 05.07.2007r. w  Lublinie Gmina Puchaczów podpisała z Wojewodą Lubelskim Wojciechem Żukowskim umowę nr Z/2.06/III/3.1/759/05/U/6/07 o dofinansowaniu Projektu: „Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Wesołówce„ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 –2006, Priorytetu 3 –Rozwój lokalny, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi: 870 945,50 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 870 945,50 PLN, w tym:

-środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 653 209, 12 PLN i  stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

-współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczajacej: 87 094,54 PLN i stanowiącej nie więcej niż 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

-wkład własny (współfinansowanie) w wysokości: 130 641,84 PLN.
 

 

Przedmiotem realizacji projektu „Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Wesołówce” będzie modernizacja i rozbudowa istniejącego ujęcia wody podziemnej i stacji wodociągowej w Wesołówce, które będzie polegało na:

 • wymianie istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów w stacji wodociągowej;

 • wymianie rurociągów tłocznych i pomp zanurzonych w studniach S1 i S2 ujęć wody podziemnej;

 • wymianie rurociągów wodociągowych prowadzonych na terenie ujęcia wody.

Istniejące ujęcia wody podziemnej: studnia podstawowa S2 i studnia awaryjna S1 zostaną zmodernizowane w zakresie istniejącego uzbrojenia, wymiany rur oraz urządzenia podającego wodę tj. pomp głębinowych. Bez zmian pozostaną obudowy studni wierconych. W ramach rozbudowy zaprojektowano dwa magazynowe zbiorniki wody o pojemności po 150 m3 zlokalizowane na terenie ujęcia. Zbiorniki wody będą miały za zadanie zabezpieczenie ujęcie na wypadek zwiększonego poboru wody w stosunku do wydajności studni podstawowej oraz usprawnienie procesu odżelaziania wody. Odprowadzanie wody spustowej i wody przelewowej z projektowanych zbiorników będzie realizowane za pośrednictwem studni odwadniającej i przyłącza kanalizacji technologicznej. W ramach modernizacji zaplanowano powstanie rurociągów technologicznych, które będą przeznaczone do:

 • prowadzenia wody surowej od studni do urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody;

 • prowadzenia wody uzdatnionej ze stacji do zbiorników magazynowych;

 • prowadzenia wody ze  zbiorników do zestawu hydroforowego;

 • prowadzenia wody z  zestawu hydroforowego do wiejskiej sieci wodociągowej;

 • prowadzenia wody z sieci wodociągowej z odrębnego ujęcia wody do dwóch zbiorników magazynowych w  przypadku awarii pomp głębinowych w studniach;

 • odprowadzenia wody przelewowej i spustowej ze zbiorników magazynowych.

Pracą urządzeń stacji wodociągowej i ujęć wody podziemnej będą zamontowane w zbiornikach sterowniki.

 

Głównym zadaniem stacji wodociągowej po przeprowadzonej modernizacji będzie:

 • obniżenie zawartości żelaza w wodzie do wielkości 0,30 mg/dm3 i poniżej; obecnie zanieczyszczenie właśnie żelazem wynosi 0,8 mg/dm3 ;

 • dostarczenie uzdatnionej wody do istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem.

Powyższa inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości wody, a także do dalszego rozwoju infrastruktury w gminie, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak i  inwestorów.

 


 

W dniu 03.03.2008r. została zawarta umowa z firmą

KOBUD Sp. z o.o.

 

›› pobierz ogłoszenie o zawartej umowie

 


 

Obiekt przed realizacją:

- img_0119.jpg

 

Obiekt podczas realizacji:

- img_1247.jpg

- img_1252.jpg

- img_1250.jpg

 

Obiekt po realizacji:

- ujecie_wody_w_miejscowosci_wesolowka.jpg

 

Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI